د ویډیو

ویډیو

Rokid Air، AR Glasses د غږیز کنټرول AI سره

د Rokid Air د پام وړ ډیزاین مفهوم

څنګه د پلی سټیشن د روکیډ هوایی شیشې سره وصل کړئ

څنګه د DJI ډرونونه د Rokid هوایی شیشې سره وصل کړئ

د Rokid هوایی شیشې کې ډیوپټر څنګه تنظیم کړئ

څنګه Xbox د Rokid Air Glasses سره وصل کړئ